.

Pyrosłówka czyli Słownik Wyrazów Pyroznacznych

W tym miejscu zamieszczać będziemy przysyłane "pyrosłówka". W nawiasie znajduje się numer na liście odpowiadający autorowi danej pozycji.
Aby wyraz (bądź wyrażenie) stupyrocentowo dostał się do słownika jego wyraz "źródłowy" musi zawierać w bliskiej odległości co najmniej dwie z liter zbitki "PYR" (lub zbitka ta jest podobna w brzmieniu do oryginału) i być określony dowcipną definicją związaną z "ziemniaczaną tematyką" :-)


Ostatnio nadesłane pyrazy:


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

---A---
ACESPYRGIN - lek dostarczający energii pyrzym komórkom (18)
AKROPYRA - koralowiec kształtem i strukturą przypominający pyrę (18)
AMPYROMIERZ - przyrząd do określania wartości energetycznej ziemniaków (10)
ANNAPYRNA - pierwszy ośmiotysięcznik na Ziemi zdobyty przez pyry (18)
APYRATURA - pyrlandzka bimbermaszyna (10)
APYROWIZACJA - zaopatrzenie ludności Pyrlandii w pyry wg PYROZDZIELNIKA (8)
APYRTER - podczas wykopków donosi na przyczepę ziemniaki (10)
APYRYCJA - wygląd poznaniaka (10)
ARCYPYRYSTA - no ten to już przesadnie przesadza! (7)
ASPYRACJA - porcja żywnościowa tuza wśród smakoszy ziemniaków (7)
ASPYRAGUS - roślina ozdobna i przyprawowa do kartofli (10)
ASPYRANT - 1. policjant specjalizujący się w ściganiu złodziei ziemniaków (9)
2. w PRL-u człowiek ubiegający się o przydział ziemniaków na zimę (8)
ASPYRMIA - schorzenie męskiej bulwy ziemniaka, uniemożliwiające rozród (10)
ASPYRYNA - lek przeciwgorączkowy o działaniu podobnym do pyramidonu (3)
AUTOPYREZENTACJA - monolog pyry przed komisją pyrzyznającą pyrwszeństwo w diecie Pyrlandczyków (8)
AUTOPYRTRET - tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć: http://wyklejanki.lli.pl/galeria/g01.htm (8)
AUTOPYRO - samochód wyładowany ziemniakami, napędzany wiropłatem (7)
AWANPYRT - PRZEDPYRCIE dla PYROSTATKÓW (5)

---B---
BEZPYRAWIE - okres w historii Europy poprzedzający odkrycie Ameryki (9)
BONAPYRTE, Napoleon - cesarz Francuzów, który po serii zwycięskich bitew poniósł klęskę pod WAPYRLOO (8)
BULWA - 1.idealny kształt pyry (8)
2. pyrosłówko kończące "Rossmówki" - objaśnienie dla tych, którzy nie słuchali: dialogi Piotra Fronczewskiego i Tadeusza Rossa w audycji "Sześćdziesiąt Minut na Godzinę" w III Programie PR w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (8)
3. pyrosłówko wyrażające najwyższy stopień zachwytu, zastosowane w konstrukcji pyrazeologicznej (p. pyrazeologia) "O bulwa, ale ziemniak!" (Kabaret Tey) (13)

---C---
CEPYR - poznaniak na Krupówkach (10)
CLEPYRDIA - klub sportowy w krakowskiej dzielnicy Kleparz, założony przez emigrantów z Pyrlandii (10)
COOPYR Gary - aktor ampyrykański pochodzący z Pyrlandii (10)
COPPYRFIELD David - ziemniaka ci z ucha wyjmie! (10)
COPYRIGHT - 1. prawa autorskie zastrzeżone przez inicjatora całej tej pyrowej zabawy (7)
2. prawo do pisania artykułów o polskich kartoflach (9)
CYPYRYJCZYK - obywatel Nikozji lub Larnaki pyrlandzkiego pochodzenia (10)
CYPYRYS - roślina genetycznie modyfikowana, ziemniak drzewiasty (13)
CZAPYRDAH - pokryty kartofliskami masyw górski na Krymie (2)
CZERNOPYRDIN - były premier Pyrlandii (2)
"CZTERY PYRY ROKU" - cykl koncertów Antonio Pyr Vivialdiego opiewający najdorodniejsze pyry wyhodowane w 1727 r we Włoszech (8)
CZUPYRADŁO - straszydło, koczkodan na kartoflisku (7)

---D---
DEKONSPYRACJA - uprawa pyr na powierzchni kartofliska (8)
DEPYRESJA - 1. kartoflisko poniżej poziomu morza (8)
2. choroba psychiczna spowodowana niedoborem ziemniaków w diecie (8)
DEPYRTACJA - i tak czeka złodzieja pyr, gdy zbiegnie za granicę Pyrlandii (10)
DEPYRTAMENT - jednostka organizacyjna w ministerstwie zajmująca się pyrzemysłem ziemniaczanym (7)
DESPYRACJA - 1. przewidywany po dekomunizacji zakaz pełnienia ważnych stanowisk przez ludzi powiązanych z Elektromisem i Farmutilem (9)
2. rozpacz farmera wywołana ucieczką pyr na sąsiednie kartoflisko (8)
DIASPYRA - rozproszenie pyrlandian po Polsce (10)
DRAPYRIA - obierki ziemniaczane rozrzucone w artystycznym nieładzie (8)
DUPYRELE - bezprzedmiotowe "fandzolenie" o uprawie kartofli (10)
DYPYRAMB - 1. pieśń na cześć ziemniaka (5)
2. entuzjastyczna pieśń pochwalna z okazji wyjątkowych zbiorów ziemniaków (7)
DYSPYROPORCJA - wielka, gdy... 3 kg pyrek a szczypta kopyrku (10)
DYSPYRSJA - rozrzut pyr, najczęściej o charakterze pyrzypadkowym (statystycznym) (18)

---E---
EKSPYRES - pociąg pyrzewożący pyry w czasie wykopków (8)
EKSPYRT - 1. znawca uprawy kartofla (10)
2. wywóz ziemnaka poza Pyrlandię (10)
EKSPYRYMENT - np. nowatorskie krzyżowanie kartofli (10)
EMPYRE - styl z epoki Bonapyrtego polegający na zastąpieniu akantu łęcinami we wszelkich ornamentach (3)
EMPYRIA - przeprowadzanie doświadczeń na ziemniakach (8)
EMPYRYK - doświadczalnik w hodowli ziemniaka (3)
EMPYRYZM - kierunek w gastronomii, wedle którego jedynym źródłem poznania jest doświadczenie smakowe jedzonych ziemniaków (10)
EPYRCHIA - w starożytności: prowincja polsko-pyrzymska (10)
ESPYRAL - kawałek pyry wszywany pod skórę w celu odzwyczajenia się od ich nałogowego spożywania, popularny zwłaszcza wśród modelek (8)
ESPYRANTO - międzyregionalny język używany w Pyrlandii (10)

---F---
FLIPPYRY - maszyny sprawnościowe do gry w "kartofelki" (10)

---G---
GEPPYRT - popularna wykonawczyni piosenek o ziemniakach ("PYRAWDZIWA historia", "PYRYSKI walczyk") (5)
GOTAN PYROJECT - argentyńsko - pyryski zespół pyrzygrywający do tanga tańczącym na kartoflisku (8)
GUTAPYRKA - substancja wydobywana z łętowiny, stosowana m.in. w dentystyce (10)

---H---
HANNIBAL ANTE PYRTAS! - rzymski okrzyk oznaczający Hannibala przed kartofliskiem (8)
HEPYRYNA - lek przeciwdziałający osadzaniu się skrobi w naczyniach krwionośnych (10)
HESPYRIA, HESPYROS - z niej pyrlandki; Wenus (10)
HESPYRYDY - mit. pyrl. strażniczki pól ziemniaczanych (10)
HIPYRMARKET - centrum sprzedaży ziemniaka (10)

---I---
IMPYRESARIO - organizuje widowisko na zakończenie wykopków (5)
IMPYREZA - huczna zabawa ze sporym spożyciem spyrytusu (3)
IMPYRIAŁ - bity talar wielkopolski za czasów Cesarstwa Pyrzymskiego (10)
IMPYRIUM - SUPYRMOCARSTWO w handlu ziemniakami (5)
IMPYROWIZACJA - 1.sposób działania większości Pyrlandczyków (8)
2.pyrzemówienie króla pyr do pyr (8)
IMPYRT - sprowadzanie ziemniaków zza granicy Pyrlandii (8)
IMPYRTER - biznesmen impyrtujący ziemniaki (8)
IMPYRTYNENT - burak (8)
INKORPYRACJA - wcielenie do armii pyrologów (7)
INSPYRACJA - natchnienie do tworzenia znalezione w ... pyrach (8)
INSPYRATOR - ten, który dał impuls do utworzenia pyroznańskiego klubu miłośników rozpyrywek umysłowych (7)
IPYRYT - 1. gaz ziemniaczany (5)
2. śmiertelnie trujący gaz powstający w procesie pyrdnięcia (3)

---J---
JUMPYR - ang.: skoczek narciarski z Pyrlandii (pyradoks?) (10)

---K---
KAJPYR - jednostka litostratygraficzna w górnym triasie na obszarze środkowej i północnej Europy; utworzona gł. przez okruchowe, skamieniałe pyry (18)
KAPYR - korsarz specjalizujący się w napadaniu na statki przewożące pyry (18)
KAPYRAL - ziemniak w mundurku (8)
KAPYRSTWO - rabowanie pyrostatków (10)
KAPYRY - zaprawione w occie pąki kwiatostanu ziemniaka; ostra przyprawa do kartofli (10)
KASPYROW - szachista sowiecki, który wyemigrował z Pyrlandii (10)
KASPYRCZAK, Henryk - miał trenować "Lecha", ale "Wisła" mu przyspyrzyła więcej szmalu (10)
KASPYROWY WIERCH - wysoka góra w Tatrach, z której lubią turlać się pyry (8)
KAUZYPYRDA - lichy PYRAWNIK, nie mający pojęcia o ziemniakach (5)
KIDNAPYR - PYRYWACZ młodych ziemniaków (5)
KIEPYRA - pyroznański kuzyn patrona sosnowieckiej "Ariady", zapyrzyjaźnionego klubu szapyradzistów (7)
KIPYR - znawca napojów powstałych w efekcie pyrolizy (3)
KLIPYR - szybki żaglowiec do przewozu impyrtowanych ziemniaków (3)
KOMPYRATYSTYKA - dział językoznawstwa, którego obiektami badań są m.in. pyrównanie i pyralela (3)
KOMPYRES - okład z tartych surowych ziemniaków, polecany na opyrzenia (8)
KOMPYRESOR - wyciskacz skrobi z kartofli (10)
KOMPYROMIS - konsensus między kartoflem a ziemniakiem (3)
KOMPYROMITACJA - "Lech" - "Wisła" 0 : 7! (10)
KONSPYRACJA - podziemna uprawa ziemniaków (8)
KONSPYRATOR - ukrywający się w kartoflach (a poszedł ty w pyry, harcerz jeden!) (9)
KOOPYRACJA - współpraca na wykopkach (2)
KOOPYRATOR - członek KOOPYRATYWY, który lubi obchodzić kartoflisko dookoła (8)
KOOPYRATYWA - spółdzielnia pyrodukcyjna (zob. pyrodukcja) (13)
KOPYRA - w gwarze łowieckiej zając żywiący się głównie pyrami (18)
KOPYREK - zielone przybranie gotowanych ziemniaków (2)
KOPYRKA- maszyna używana przy wykopkach (do pary z sapyrką) (1)
KOPYRNIK - 1. zatrudniony przy wykopkach (1)
2.wnikliwy obserwator obrotów pyr niebieskich (8)
3. uczony, który ruszył ziemię i odkrył bulwy (13)
KOPYRTA - 1. opakowanie kopyrtówki (8)
2. upadek spowodowany potknięciem się na ziemniaku (8)
KOPYRTKO - pyrosłówko występujące w pewnej reklamie nagranej przez kabaret MUMIO (8)
KOPYRTÓWKA - nagroda za wzorową pracę przy wykopkach (8)
KORPYRACJA - organizacja zrzeszająca hodowców ziemniaków (17)(2)

---L---
LAMPYRIA - dopołowiczny omalunek ścian ziemniaczarni (10)
LAMPYRT, LEOPYRD - drapieżnik, szkodnik ziemniaków (5)
LEPPYR Andrzej - spec w wysypywaniu ziemniaków na tory (11)
LEPYRA - choroba ziemniaczana, rodzaj parcha zwany trądem kartoflanym (3)
LUCYPYREK - kuzynka Moniki, ziemniaczka skaczącego wysoko w opyrciu o tyczkę (7)
LUMPENPYROLETARIAT - najniższa w hierarchii warstwa społeczna Pyrlandii (10)

---M---
MANIA PYRZEŚLADOWCZA - mylne, nieoparte na racjonalnych pyrzesłankach wrażenie pyry, że wszyscy chcą ją wykopać (8)
MASZOPYRIA - kartoflano-ziemniaczana spółka handlowa (10)
MEGAPYR - pyrekordowej wielkości roślina z rodziny psiankowatych (7)

---N---
NA ODPYRTKĘ - zbieranie ziemniaków na odwrót, w pyrzeciwnym kierunku (7)
NAPYRANY - mocno nawalony napojem spyrządzonym z ziemniaków (7)
NAPYRSTEK - nagromadzenie obelg i przekleństw na nieudane zbiory ziemniaków (7)
NETOPYREK - 1.czeski nietoperz żywiący się ziemniakami (8)
2.internauta z Pyrlandii (13)
NIE-OD-PYR-TA CHĘĆ - ogromna ochota na seks, bynajmniej nie po zjedzeniu dużej pyrcji pyr (19)
NIEPYRADNOŚĆ - wyjątkowa niezgrabność i niezręczność podczas wykopów (7)
NIEPYRAWDA - głoszenie fałszywych opinii o pyrach (8)
NIEPYRZĄDEK - 1.bałagan na kartoflisku (7)
2.zagonek, na którym w ramach płodozmianu w miejsce kartofli posadzono pietruszkę i buraki (7)
NIESZPYRY - nabożeństwo pyrytańskie (p. PYRYTANIE w znaczeniu 1) (13)
NOC WALPYRGII - zaczarowana noc wiosenna na polu kartoflanym (13)

---O---
ODPYRAWA - deputatowe 10 worków pyrek przy odejściu na emeryturę (10)
ODPYRNOŚĆ - 1.niepodatność pyr na zarazy (8)
2.cecha charakteru umożliwiająca odmowę zjedzenia pyr (8)
ODPYRYSK - oddtłuczona łupina kartofla (10)
OPYRA - dzieło muzyczne poświęcone ziemniakom (3)
OPYRACJA (OPYROWANIE) - obrzucanie kartoflami (10)
OPYRATOR - 1. pracuje na kopyrce (10)
2.człowiek filmujący pyry (8)
OPYRDOL - 1. najwyższa kara w królestwie Pyrlandii (2)
2. zwrot typu "A idż ty w pyry łynty gryźć!", który w okolicach Trzebini nazywany jest ochrzanem (9)
OPYRESJA - sytuacja OPYRYSZKA postawionego pyrzed wymiarem spyrawiedliwości (8)
OPYRTUNISTA - kucharz w Pyrlandii polecający jednego dnia pyry w mundurkach, następnego dnia pyry tarte (21)
OPYRY - lotne substancje otaczające miejsce pracy kipyra (3)
OPYRYSZEK - mieszkaniec Pyruszkowa (8)
OPYRYSK - zabieg ochronny na upyrawach (3)
ORLA PYRĆ - lądowisko dla orłów umożliwiające im spożycie upolowanych pyr (8)
OSIOŁEK PYRFIRION - postać z Teatrzyku Zielona Pyra Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (8)

---P---
PAMPYREK - reg. pyrl.: laleczka-zabawka, ludzik z kartofelków. (10)
PAPYR - rodzaj papieru wytwarzanego z ziemiaków (20)
PAPYRAZZO - za pomocą APYRATU fotograficznego robi zdjęcia ziemniaków (5)
PAPYROCH - okruch obierki lądujący w oku przy zbyt gwałtownym obieraniu kartofli (3)
PAPYROS - skręt z wysuszonych łęcin ziemniaczanych (2)
PAPYROTKA - kwiat doniczkowy występujący obowiązkowo na stole pyrezydialnym (8)
PAPYRUS - użyteczna część łętów ziemniaczanych (9)
PAPYRYKA - PRZYPYRAWA do ziemniaków (5)
PEPYRMINT - likier miętowo-pyrolowy, popularny w Pyrlandii napój orzeźwiający (3)
PODPYRKA - tyczka do pnącej odmiany pyr (13)
POPYRAWKA - sadzenie ziemniaków po wakacjach (8)
POPYRTANIEC - 1.farmer, któremu pomieszało się w głowie, po ucieczce pyr na sąsiednie kartoflisko (8)
2.taniec wykonywany przez PYRACOWNIKÓW po zakończeniu wykopków (8)
PREPYRAT - substancja chemiczna, dzięki której ziemniaki rosną szybciej (5)
PROPYRCJE - prawidłowy, harmonijny układ między ziemniakami, kartoflami, grulami i pyrami (7)
PROPYRCZYK - wręczany przed meczem kapitanowi PYRZECIWNIKÓW przez kapitana "Lecha" (5)
PROSPYRITY, PYROSPERITY - najważniejszy cykl rozkwitu ziemniaka (5)
PROWOPYR - PYRZESTĘPCA zachęcający do KIDNAPYRSTWA lub PYRACTWA (2)
PUMPYRNIKIEL - chleb kartoflany (10)
PYR - 1.odpowiednik księcia w Pyrlandii (3)
2.warzywo otrzymane ze skrzyżowania pora z pyrą (8)
PYR ASPYRA AD ASTRA - przez trud wykopków do kasiory (10)
PYR AVION - pyrtia ziemniaków wysyłana samolotem (8)(7)
PYR EXAMPLE - pyrzykład dorodnego ziemniaka wyhodowanego na żyznej wielkopolskiej ziemi (7)
PYR TO PYR - bezpośredni kontakt między internautami w Pyrlandii (3)
PYR,PYR,PYR - odgłos wydawany przez silnik samochodu Pyrsche (8)
PYRABELKA - 1. miotacz ziemniaków por.PYRABELLUM (17)
2. kłoda ograniczająca kopiec ziemniaków (2)
PYRABELLUM - pistolet na kulki kartoflane (10)
PYRABOLA - krzywa zamknięta podobna do owalu. Jej kształt zależy jednak od większej liczby PYRAMETRÓW i służy do opisywania zarysu kartofla, podobnie jak bryła PYRABOLOIDA.(3)
PYRACA - męczące zajęcie przy wykopkach (8)
PYRACELSUS - wynalazca herbatki ziemniaczanej (10)
PYRACETAMOL - pochodna PYROLU, środek uśmierzający na ból i żal (3)
PYRACHUNKI - rozpyrawianie się hodowców kartofli z hodowcami gruli (7)
PYRACTWO - 1. kradzież ziemniaków z pola (2)
2.sprzedawanie chińskich ziemniaków pod nazwą amerykanów (8)
3.układanie rebusów i innych zadań do strony Z PYRĄ (8)
PYRADA - 1. przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków (5)
2.korowód wytwórców ziemniaków (3)
3.przemówienie PYRANA (8)
4.porada na chorobę pyr (8)
5.triumfalny pochód pyr organizowany w rocznicę odkrycia Europy przez amerykanów (8)
PYRADENTOZA - choroba spowodowana niedoborem skrobi w organizmie, skutecznie leczona PYROLEM (3)
PYRADLNE - danina w pyrkach (10)
PYRADNICTWO - doradztwo w zakresie UPYRAW (3)
PYRADOKS - 1. susza, że hej, a ten ziemniak waży 80 dag! (10)
2. twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, że pyry to warzywo upyrawiane wyłącznie w Wielkopolsce (7)
PYRADYGMAT - wzór obywatelki Pyrlandii, która zwykle składa głęboki ukłon przed przystąpieniem do decydującej rozgrywki szachowej (7)
PYRADYZ - 1. galeryjka dla zaproszonych pyrek i pyrów (17)
2.kartoflisko naszych pyrarodziców (8)
PYRADZIADEK - krewny z Wielkopolski (13)
PYRAFIA - 1. określona część areału kartoflanego Pyrlandii (10)
2. wyznaniowe zrzeszenie ziemniaków (17)
PYRAFINA - skandynawska odmiana ziemniaka (7)
PYRAFOWANIE - ostateczne podpisanie międzynarodowego kontraktu dostaw kartofla (3)
PYRAFRAZA - modyfikacja i szersze pyrozwinięcie tekstu pyrotematycznego w formie swobodnej fantazji (7)
PYRAGA - dzielnica stolicy Pyrlandii (3)
PYRAGENEZA - rodowód kartofla, z którego jasno wynika, że pyrywieziony został z państwa Inków do Hiszpanii, a do Polski przez pyrkinga Sobieskiego z wypyrawy wiedeńskiej (7)
PYRAGON - dowód zakupu kartofli (5)(10)
PYRAGRAF - 1. ustęp kodeksu (lub regulaminu) plantatora, albo umowy o dostawę ziemniaków (13)
2. przedstawiony graficznie łańcuch pokarmowy z ziemniakiem np. ziemniak-stonka-bażant-lis (2)
3. część rozpyrządzenia z zakresu pyrotematyki (7)
4. "punkt" w pyrlandzkim kodeksie pyrnym (10)
5. arystokrata, który zniżył się do uprawiania pyr (8)
PYRAGRAM - tematyczne zadanie szaradziarskie (3)
PYRAGWAJ - ojczyzna ziemniaka (2)
PYRAKTYKA - wpyrowadzanie do upyrawy pyr zasad teorii wymyślonej przez PYROFESORÓW (8)
PYRAKTYKANT - student Wyższej Szkoły Uprawy Pyr, który uczy się obchodzenia z pyrami na kartoflisku (8)
PYRALAKSA - odchylenie od pionu spowodowane spożyciem napoju produkowanego z ziemniaków (8)
PYRALELA - 1. poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka; PYRÓWNANIE (3)
2. porównywanie ziemniaków (8)
PYRALIERA - sposób ustawienia KOPYRNIKÓW podczas wykopków (2)
PYRALINKA - 1.czekoladka z nadzieniem z mąki ziemniaczanej (8)
2.sznureczek do nawlekania pyr w celu wykonania modnego naszyjnika (8)
PYRALIŻ - stanowcza zachęta do zapyroznania się ze smakiem psiankowatego warzywa (7)
PYRALNIA - miejsce legalizacji brudnych ziemniaków (8)
PYRAMIDA - kopiec ziemniaków (2)
PYRAMIDON - lek obniżajacy tempyraturę (8)
PYRANDELLO Luigi - włoski pisarz, twórca dzieła pt.: "DZIŚ WIECZOREM IMPYROWIZUJEMY" (8)
PYRANEK - "... dla hodowców kartofli", w TV, w każdą niedzielę (10)
PYRANIA - 1. ryba żyjąca w okolicach Wenecji, żywiąca się odpadami ziemniaczanymi (3)
2. produkt do przyrządzenia zupy zwanej po poznańsku "ślepe ryby" (6)
3. ustrój państwa rządzonego przez PYRANA (8)
PYRANIE MÓZGU - tłumaczenie obywatelom Pyrlandii, że pyra szczęścia nie daje (8)
PYRANO DE BERGERAC - poeta, kawalarz, zawadiaka z długim kartoflanym nosem (7)
PYRANODON - wymarły roślnożerca żyjący niegdyś na terenie Pyragwaju i Pyrtoryko (3)
PYRANOIK - człowiek, który wszędzie widzi ziemniaki (8)
PYRANOJA - choroba charakteryzująca się PYROJENIAMI (8)
PYRANOZAUR - drapieżny gad kopalny, sprawca wyginięcia pyranodona (3)
PYRANT - osoba poręczająca za kogoś spłatę sumy wekslowej ziemniakami (7)
PYRANTELA - związek genealogiczny z jednym z rodów Pyrlandii (3)
PYRAPET - 1. miejsce uiszczania opłaty w pyrach za wszelkiego rodzaju usługi (8)
2. pozostałość po PAPYROSIE (2)
PYRAPSYCHOLOGIA - nauka o zjawiskach PYRANORMALNYCH (3)
PYRARDÓW - miasto nad Pisią, mazowiecka stolica okręgu hodowli ziemniaków (7)
PYRASŁOWIANIE - legendarni przodkowie Słowian, którzy czcili pyry jako bóstwa (8)
PYRASOL 1. ochronny, Ministerstwa Rolnictwa, dla hodowców kartofli (10)
2. pojedynczy słony ziemniak (7)
PYRASÓWKA - czytanie gazet poświęconych uprawie ziemniaków (8)
PYRATAKSA - stała opłata pobierana za obieranie ziemniaków (7)
PYRATCHAWIEC - urocze stworzonko powstałe ze sklonowania pyry z pratchawcem (8)
PYRAWAN - przenośna ścianka zasłaniająca gotujące się ziemniaki (8)
PYRAWDA - jedyna obowiązująca informacja o pyrach (8)
PYRAWICA - grupa pyr posadzonych po pyrawej stronie pyrlandzkiego PYRLAMENTU (8)
PYRAWO - zbiór norm pyrządkujących życie pyr na kartoflisku (8)
PYRAWO JAZDY - dokument uprawniający do pyrowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów pyrzystosowanych do pyrzewożenia pyr (8)
PYRAZYT - szkodnik ziemniaka, por. PYRAZYTOLOGIA (3)
PYRAŻENIE - skutek nadmiernego spożycia pyrolu, pyraliż (3)
PYRAŻKA - np. nieurodzaj ziemniaczany (10)
PYRĄCIE - męski organ rozrodczy kartofla (3)
PYRCA MISERIA - 1. okrzyk włoskich plantatorów ziemniaków (13)
2. sałatka z ziemniaków, specjalność polskiej kuchni (13)
PYRCELA - 1. pyromieszczenie w klasztorze pyrzeznaczone do pyrochowywania podstawowego pożywienia jego mieszkańców (7)
2.obszar potrzebny do wybudowania PYRAMIDY (8)
PYRCELACJA - rozdział kartofliska między przyszłych wytwórców (3)
PYRCELANA - masa ziemniaczana do wyrobu talerzy i mis na ziemniaki (8)
PYRCEPCJA - zmysłowy odbiór jednego z warzyw (3)
PYRCH- grzybiczna choroba kartofli zwana też rydzawką (3)
PYRCHAWKA - nadęta pyra (8)
PYRCHLA - bąbel na pyrze (8)
PYRCING - ozdabianie ciała ziemniakami (2)
PYRCJA - ilość ziemniaków nakładanych na talerz (5)
PYRCZEK - talon na zakup pyrzydziałowych ziemniaków (7)
PYRĆ - szlak w górach Pyrlandii (3)
PYRDNIĘCIE - niestosowne zachowanie po zjedzeniu kartofli (3)
PYRDOŁKI - kopane w fazie pyrzygotowawczej przed kopcowaniem (7)
PYRDON - Pyrlandianie biją bez niego! (10)
PYRDWA - dzienna pyrcja ziemniaków do wykarmienia głuszca (7)
PYRDYMAŁKI - rzeczy nieważne, głupstwa na temat kartofli (7)
PYRECEDENS - wydarzenie z życia pyr służące za pyrzykład w podobnych spyrawach np.: sądowych (8)
PYRECJOZA - cenna biżuteria wykonana z pyr (8)
PYREDYLEKCJA - 1.szczególne zamiłowanie do pyr (8)
2.jedzenie pyr przed lekcją (8)
PYREE - potrawa z najlepszej odmiany gotowanych kartofli pyrzetartych pyrzez sito (7)
PYREGRYNACJE - 1. daw. PYRZYGODY z PYRYPETIAMI, np. w tytule powieści "Pyregrynacje do ziemi świetnej Pyrlandii, pyrmisyją uprawy ziemniaka uwieńczone' Bolesława Pyrusa lub w tytule "Pyra na polskich dróżkach" (3)(17)
2. zabawy pyrzy użyciu kartofli pyrzez pyrzedstawicieli danej narodowości podczas długiej podróży czy wędrówki (7)
PYREK Monika - no... tu nic kombinować nie trzeba. Poznanianka od A do Z (10)
PYREKS - obierka, obierzyna, łupina, czyli to, co zostało z obranego ziemniaka (7)
PYREKTOR - szef PGPyR-u (8)
PYREŁKA - osobliwy kartofel, tudzież "Pyrrus" na szaradziarskiej mapie Pyrlandii (10)
PYRENTEZA - zdanie wtrącone, nawiasowe, uzupełniające kontekst pyrozagadnienia (7)
PYREPARAT - cienki plasterek pyry umieszczony pomiędzy dwoma szkiełkami, służący do obserwacji pod mikroskopem (8)
PYREPECZKO Marek - harnaś, choć... cypyr! (10)
PYRERIA - 1. rozległy step w Pyrlandii, z dziko żyjącymi pyrszeronami (10)
2. rozległa równina przeznaczona pod upyrawę (3)
PYRESSING - agresywne krycie stosowane przez "Lecha" (5)
PYRESTIŻ - poważanie, jakim cieszy się PYRYNCYPAŁ (8)
PYREUS - grecki ośrodek uprawy ziemniaka (9)
PYREZERWATYWA - 1. warstwa ochronna na pyrze (18)
2. środek antykoncepcyjny dla pyr (18)
PYRĘDKOŚĆ - szybkość zbierania ziemniaków (5)
PYRĘGIERZ - słup, przy którym w Średniowieczu tłuczono ziemniaki i wystawiano na pośmiewisko (8)
PYRFEKCJA - doskonałość kształtu bulwy (13)
PYRFEKCJONIZM - pyrzesadne dążenie niektórych pyr do doskonałości (8)
PYRFORATOR - maszyna do produkcji frytek z otworkami (13)
PYRFUMY - 1. kosmetyk o zapachu ziemniaków (2)
2. przyprawa zapachowa do ziemniaków (10)
PYRFUZJA - połączenie, skrzyżowanie ziemniaka np. z ryżem, z czego powstaje Pyryż (7)
PYRG-PONG - dyscyplina spyrtowa polegająca na odpyrgiwaniu ziemniaka (8)
PYRGAMIN - materiał piśmienny z wypyrawionej skóry ziemniaka (13)
PYRGANIE - konkurencja spyrtowa polegająca na rzucie ziemniakiem (8)
PYRGOLA - coby się pięły po niej łęciny (10)
PYRGOLESI Giovanni Battista - włoski kompozytor, twórca opyry "IL PYRIGONIERO SUPYRBO" (8)
PYRIAS - 1.pyrlandczyk nie należący do żadnej z kast; przen. pyrołazarz (10)
2.nędzarz, którego nie stać nawet na pyry (8)
PYRIODYCZNOŚĆ - okresowość cechująca uprawę ziemniaków (5)
PYRIODYK - czasopismo poświęcone ziemniakom (dostarczane przez KOLPYRTERA) (5)
PYRION - zmieniona forma pyrawidłowego białka powodująca chorobę wściekłych pyr (8)
PYRIORYTET - bezwzględne pyrwszeństwo pyr nad innymi potrawami w Pyrlandii (8)
PYRIUS - samochód z silnikiem przystosowanym do paliwa tradycyjnego oraz pyrodukowanego z pyr, typ toyoty (8)
PYRIWIEZIENCEW - aktor popularny w Pyrlandii ("Złotopyrscy", "Pyraci") (5)
PYRKAL - delikatna tkanina uzyskana z łęcin (3)
PYRKAN - ogrodzenie pola ziemniaczanego (5)
PYRKATY NOS - zadarty nos pyry (8)
PYRKER - marka super-piór produkowanych przez H.C.P. (10)
PYRKIEL - urządzenie do pyrecyzyjnego rysowania pyraboli (3)
PYRKIET - 1.miejsce hossy lub bessy wartości ziemniaków (10)
2. inaczej podłoga na giełdzie notującej akcje farm pyrerskich (8)
PYRKING - 1. plac dla pyrowozów (10)
2. kartoflany król (7)
PYRKÖLT - rodzaj węgierskiego gulaszu z ziemniaków (8)
PYRKOMETR - urządzenie do pobierania opłat za postój PYROWOZU (8)
PYRKOSZ Witold - no... tu nic kombinować nie trzeba. Poznaniak od A do Z (10)
PYRKOT - odgłos gotujacych się pyr (8)
PYRKOTY - (gwara myśl.) gody zajęcy na kartoflisku (3)
PYRKOZ - ptak jezior pyrlandzkich (10)
PYRKULARZ - pismo lub zarządzenie okólne dotyczące spraw związanych z upyrawą ziemniaków (7)
PYRKUMWALACJA - zewnętrzna linia umocnień, wał fortyfikacyjny wokół kartofliska (7)
PYRKUR - odmiana ziemniaków pyrzeznaczona do tuczenia drobiu (7)
PYRKUSJA - instrument muzyczny wykonany z drewnianego walca obciągniętego łupiną z ziemniaków (8)
PYRL - stopień pisma równy pięciu ziemniakom typograficznym (13)
PYRLAMENT - 1.najwyższy organ władzy Pyrlandii (10)
2.płacz pyr na wieść o wykopkach (8)
PYRLATOR - sitko w PYRYSZNICU umożliwiające rozpyryskiwanie wody (8)
PYRLICZKA - ptak domowy świetnie nadający się na dodatek do ziemniaków (8)
PYRLISTOŚĆ - zdolność ziemniaków do wypuszczania liści (5)
PYRŁA - pyra o połyskującej skórce (8)
PYRŁOWIEC - polujący na dorodne ziemniaki (7)
PYRM - okres w dziejach, kiedy pojawiły się ziemniaki (5)
PYRMANENTNOŚĆ - monotonna dieta składająca się wyłącznie z ziemniaków (8)
PYRMEZAN - utarty ser do posypywania ziemniaków (8)
PYRMISJA - pozwolenie, patrz. Pyregrynacje (3)
PYRMUTACJA - 1. mat. liczba ustawień pewnej ilości ziemniaków (3)
2. nowy gatunek ziemniaka (2)
PYRNAS - elitarna grupa poetów opiewających pyry (8)
PYRNIK - 1. urządzenie elektryczne do pyrowania pyr (10)
2. ciastko z ziemniaków, które rozsławiło Toruń (8)
PYRNONSENS - nielogiczne skojarzenie ziemniaka z kartoflem (7)
PYRNO SHOP - sklep z ekstrawaganckim, pyrwersyjnym warzywem (7)(8)
PYRO - przelanie prawa własności kartofliska na inną osobę (7)
PYROBEK - robotnik najęty do wykopków (3)
PYROBLEM - brak PYR, PYRSPEKTYW NA PYRY ITP. (8)
PYROBUS - rozwozi ziemniaki po Pyrlandii (5)
PYROCA - mała wyrzutnia pyr (8)
PYROCEDURA - sposób postępowaniania podczas upyrawy pyr (8)
PYROCENT - setna część zawartości ziemniaka w ziemniaku (8)
PYROCES - 1.powieść F. Kafki jako metafora pyrzego losu (18)
2.przewód sądowy dotyczący kradzieży pyr (18)
3.uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących w pyrach (18)
PYROCESOR - najważniejsza część maszyny sortującej ziemniaki (3)
PYROCH - 1. materiał wybuchowy wynaleziony w Pyrlandii. Nie wszyscy wiedzą, że zamiana stabilizatora w postaci skrobii na ziemię okrzemkową przyniosła Noblowi fortunę (3)
2. zwierzchnik pyrafii; pyroboszcz (2)
PYROCIĄG - przyjazna linia eksportowa bulw (17)
PYROCOL HARUM - brytyjski zespół, który wylansował światowy pyrzebój pt.:"BIELSZY ODCIEŃ PYRY" (8)
PYRODAKTYL - egzotyczny owoc powstający ze skrzyżowania pyry z daktylem (8)
PYRODIA - ośmieszające naśladownictwo ziemniaka przez inne rośliny jak bataty, czy maniok (3)
PYRODÓWKA - jeden z oddziałów pyrlandzkiego szpitala (16)
PYRODUCENT - 1.wódz uprawiający pyry w okresie pokojowym (8)
2.szef zapewniający APYROWIZACJĘ ekipie kręcącej film o pyrach (8)
PYRODUKCJA - uprawa ziemniaków (13)
PYRODUR - 1. zakaźna choroba ziemniaków (14)
2.tonacja, w której pyry śpiewają w Ukajali (8)
PYRODYSTKA - osoba, której wydłubywanie oczek pyrom i ich ćwiartowanie spyrawia pyrzyjemność (8)
PYROFAN - 1.wielbiciel pyr (8)
2.człowiek nie posiadający zielonego pojęcia o tym czym są pyry (8)
3.fan internetowej strony PKS PYRRUS (8)
PYROFANACJA - 1.karmienie trzody chlewnej pyrami (8)
2.rzucanie pyreł pyrzed wieprze (8)
PYROFESOR - pyracownik naukowy/wykładowca z Wyższej Szkoły Uprawy Ziemniaka (8)
PYROFITY - rośliny rozsiewające się na polach po wykopkach (7)
PYROGA - łódka wydłubana przez indian z plemienia APYRACZY w dużej pyrze (8)
PYROGI - 1.pierogi z farszem z ziemniaków (8)
2.niepokorne pyry (8)
PYROGNOZA - przewidywanie czy aura sprzyja upyrawom (3)
PYROGRAF - własnoręczny podpis na ziemniaku (7)
PYROGRESJA - stopniowe wzrastanie pyr (18)
PYROJEKT - plan posadzenia pyr (8)
PYROKOMPAS - 1.pyrzyrząd używany na PYROSTATKU, wskazujący strony świata, w których uprawiane są ziemniaki (2)(8)
2.pyrzyrząd wskazujący kurs kombajnu do zbioru ziemniaków (7)
PYROKONKA - luksusowy pojazd do wożenia pyrów (3)
PYROKREACJA - 1. rozmnażanie się pyr (8)
2. wytworna suknia wykonana z łupinek ziemniaków (8)
PYROKSYZM - krótkotrwały, lecz silny pyrzejaw zainteresowania sferą ziemniaczaną (7)
PYROKURATOR - 1.opiekun nieletnich pyr, które wyskoczyły z PYRZĄDKA (8)
2.oskarżyciel pyr w pyrzypadku łamania pyrzez nie PYRAWA (8)
PYROL - słowo honoru Pyrlandczyka (tudzież on sam) (10)
PYROLIZA - proces, w wyniku którego powstaje PYROL (jego rektyfikat to PYRHYDROL) błędnie nazywany bimbrem (3)
PYROLOG - 1.pierwszy, krótki etap w wyścigu pyr (18)
2.uczony pyrający się pyrologią (18)
PYROMAN - 1. człowiek, który bardzo lubi ziemniaki (2)
2.maniak podpalania kartoflisk (8)
PYROMENADA - 1.aleja spacerowa w środku kartofliska (8)
2.centrum handlowe w stolicy Pyrlandii, w którym można kupić amerykany (8)
PYROMETEUSZ- tytan, który wykradł bogom ziemniaki (8)
PYROMETR - kalibrownica do sprawdzania wymiarów ziemniaków (7)
PYROMOCJA - wyprzedaż zgniłych ziemniaków za bezcen w HIPYRMARKETACH (8)
PYRON - 1.tam grany "wsiadany" do bany (10)
2.pyrezydent jednego z państw w kolebce ziemniaka (13)
3. George Gordon - znany poeta pyrlandzki (2)
PYRONIM - wyraz wiążący się z innym ze względu na wspólność rdzenia (kartofel, kartoflanka, kartoflisko) albo na podobieństwo brzmienia (cała gama pyrazów pyropochodnych) (7)
PYROPAGANDA - szerzenie nieprawdziwych informacji jakoby pyry były szkodliwe dla zdrowia (8)
PYRORA - przemówienie PYRYNCYPAŁA po zakończeniu wykopków (5)
PYROROK - przewidujący klęski lub insze burze dziejowe w Pyrlandii (3)
2. jednostka wydajności kartofliska (13)
PYROSERWIS - zakład usługowy repyrujący i repyrasujący pyry (8)
PYROSFERA - dziedzina obejmująca wszelkie zagadnienia pyroznawcze, a także sfera kuli ziemskiej wypełniona ziemniakami (7)
PYROSIĘ - młode zwierzęcia chlewnego karmione wyłącznie ziemniakami (7)
PYROSKOP - ziemniaczany plasterek stosowany w pyrzyrządach pokładowych i nawigacyjnych (7)
PYROSO - tam ucieka przepyreczka (17)
PYROSPERITY, PROSPYRITY - jedna z faz cyklu koniunkturalnego, charakteryzująca się najwyższym poziomem pyrodukcji (p. PYRODUKCJA) (13)
PYROSTA - linia wyznaczająca PYRZĄDEK (8)
PYROSTAT - statek wodny lub powietrzny do transpyrtu ziemniaków (7)
PYROSTATA- med. PYRZEROST MIĘDZYBULWOWY, groźna choroba osobników męskich Pyrlandii (3)
PYROSTATEK - okręt przewożący ziemniaki (1)
PYROSTEK - 1. nieletni mieszkaniec Pyrlandii (3)(18)
2. odnoga pyroża młodego koźlęcia (18)
PYROSTYTUCJA - najstarszy zawód uprawiany w łęcinach (3)(18)
PYROSTYTUTKA - np. pyra uprawiająca pyrostytucję (3)(18)
PYROŚBA - żebranie o choćby jedną pyrę (8)
PYROTECHNIK - znawca ziemniaków (4)
PYROTEINA - 1.cenna substancja odżywcza uzyskiwana z ziemniaków, często błędnie nazywana skrobią (3)
2.alkaloid występujący w herbatce ziemniaczanej (8)
PYROTEST - ostry spyrzeciw wobec podejmowanych prób stronniczego i nieobiektywnego badania jakości pyr (7)
PYROTOTYP - rajskie jabłko, które się zamieniło w pyrę po wygnaniu Adama i Ewy z raju (8)
PYROTRON - ozdobny fotel pod baldachimem ziemniaczanego monarchy (7)
PYROUKOŚNIK - ulubione zadanie szaradziarskie członków "Pyrrusa" (5)
PYROWANSJA - region w południowej Francji słynący z plantacji pyr pachnących lawendą (8)
PYROWINCJA - głuchy, zapadły kąt oddalony od stolicy, ale za to z rozległymi plantacjami pyr (7)
PYROWIZJA - 1.obraz pyrspektyw rozwoju pyrzemysłu kartoflanego utworzony pyrzez twórczą wyobyraźnię (7)
2.wynagrodzenie dla spyrzedawców pyr (8)
3.system umożliwiający oglądanie pyr z dużych odległości (8)
PYROWIZORKA - tymczasowe pomieszczenie do pyrzechowywania pyr z otworem w ścianie do obserwowania wnętrza (7)
PYROWOKACJA - podstępne działanie wrogów pyr zmuszające je do DEKONSPYRACJI (8)
PYROWÓZ - pojazd przewożący ziemniaki (1)
PYROZERPINA - rzymska bogini kiełkujących pyr (8)
PYROZUMIENIE - właściwy sposób podejścia do wszelkich zagadnień związanych z pyroznawstwem (7)
PYRÓBA - dziobanie pyr widelcem dla sprawdzenia czy już się ugotowały (8)
PYRÓWKA - z kartoflami kiełbaska pyrzona dla pyro-kickerów (10)
PYRÓWNANIE, PYRALELA - poetyckie odniesienie się do kształtu lub koloru ziemniaka (3)
PYRPETUUM MOBILE - 1. marzenie farmera o wiecznie odradzającej się uprawie ziemniaków (8)
2. ponoć nie istnieje, a jednak w Pyrlandii prawie wszędzie bulgoce (3)
PYRPYRA - narodowe barwy Pyrlandii (3)
PYRRR! - okrzyk wydawany przez woźnicę w celu zahamowania pyrszeronów pyrzewożących pyry (8)
PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO - zwycięstwo władcy Epiru, który mierzył wysoko, wygrał konkurs na nazwę Poznańskiego Klubu Szaradzistów, a skończył ... w pyrach (8)
PYRSCHE - samochód przystosowany do paliwa z ziemniaków (8)
PYRS - 1. urządzenie portowe, miejsce rozładunku ziemniaków (13)
2. rasa kotów, które odżywiają się głównie ziemniakami (15)
PYRSANITY - wyroby sanitarne z pyr (18)
PYRSEK - jednostka używana w gastronomii, wyrażająca czas potrzebny do ugotowania 1 gigagrama ziemniaków przy ciśnieniu 760 mm Hg i temperaturze wody 105 st. Celsjusza. (3)
PYRSEFONA - 1. bogini kiełkującego ziarna ziemniaka (5)
2. grecka odpowiedniczka PYROZERPINY (8)
PYRSHING - kartofel z bojowa głowicą (13)
PYRSONA - V.I.P. z Pyrlandii (10)
PYRSONEL - zespół pracowników na wykopkach (7)
PYRSONIFIKACJA - przypisywanie ziemniakom cech ludzkich (5)
PYRSPEKTYWA - widok otwierający się na rozległe, niezmierzone kartoflisko (7)
PYRSPYKTYWA - ulubione słowo pyrwszych sekretarzy PZPyR (8)
PYRSPIRACJA - wdychanie oparów gotującego się ziemniaka (7)
PYRSWADOWANIE - przekonywanie o wyższości ziemniaka nad kartoflem, namawianie do jego spożywania (7)
PYRSWAZJA - 1.odmiana ziemniaka hodowana na wschód od Uralu (7)
2.bezskuteczne pyrzekonywanie o wyższości buraka nad ziemniakiem (8)
PYRSZAŁEK - 1. pyra stojąca na czele PYRLAMENTU (8)
2.pyra, której pyrzewróciło się w głowie (8)
PYRSZERON - koń rasy pyrlandzkiej, żyjący dziko na pyrerii (10)
PYRSZYWIEC - niegodziwy handlarz ziemniakami (3)
PYRŚCIONEK - złota opyrączka z oczkiem wydłubanym z ziemniaka (2)
PYRT - 1.przybrzeżne miasto do którego przypływają PYROSTATKI (8)
2. grube płótno ziemniaczane (2)
PYRTACZ - ziemniaki za grubo obierze a potem ich nie dogotuje itp. (10)
PYRTACZKA - kobieta, która nie umie przewozić ziemniaków jednokołowym wózkiem (2)
PYRTAL 1. duży serwis internetowy poświęcony ziemniakom (5)
2. ozdobne obramowanie drzwi do piwnicy, w której przechowuje się ziemniaki (8)
PYRTANIE - żądanie informacji o pyrach (8)
PYRTE-PAROLE - francuskie pyrosłówko (7)
PYRTENOGENEZA - bezpłciowa forma rozmnażania pyr (13)
PYRTENON - zrujnowana świątynia pyrytańska (13)
PYRTER - 1.mocne piwo z ziemniaków (5)
2.poziom, do którego czasem spyrowadza się dyskusja o pyrach (8)
PYRTH - australijskie miasto słynące ze sprzedaży wszystkich gatunków ziemniaków świata (8)
PYRTIA - stronnictwo polityczne w Pyrlandii (3)
PYRTKI - spodnie zakładane na wykopki (5)
PYRTNER - 1. towarzysz na wykopkach (5)
2. handlowy, to odbiorca ziemniaków (10)
PYRTO - 1.wino pyrtugalskie pyrodukowane z pyr (8)
2. opłata za paczkę z pyrami (2)
PYRTOLENIE - rozgotowywanie ziemniaków (7)(2)
PYRTON - 1. wąż odżywiający się duszonymi ziemniakami (8)
2. dźwięk wydawany przez pyry podczas duszenia (8)
PYRTOS - muszkieter z Pyrlandii (10)
PYRTRAKTACJE - negocjacje przy sprzedaży ziemniaków (5)
PYRTRET - martwa natura z ziemniakami (3)
PYRTUGALIA - piękny kraj słynący z wspaniałego wina pyrodukowanego z ziemniaków: PYRTO (8)
PYRTURBACJE - niepowodzenia plantatora ziemniaków (13)
PYRTWAJN - mocne wino z ziemniaków (5)
PYRTY LINE - linia telefoniczna, z której korzystają pyry chcące nawiązać kontakty towarzyskie (18)
PYRTYCJA - fragment komputera osobistego pyrzeznaczony głównie do publikacji związanych z pyryzmem (7)
PYRTYCYPACJA - uczestnictwo w różnorodnych pyrzedsięwzięciach podejmowanych przez pyroznański klub szaradzistów (7)
PYRTYJNIAK - członek tamtejszego PeZetPyyRu (10)
PYRTYKA - 1. Artur, mistrz Pyrlandii w skoku przez pyrę (2)
2. żerdź, po której pnie się krzaczek ziemniaka (2)
PYRTYKULARYZM - małomiasteczkowość pyrlandzka (3)
PYRTYTURA - nuty do OPYRY (3)
PYRTYZANT - powstaniec wielkopolski (10)
PYRU - państwo w Ameryce, domniemana ojczyzna ziemniaków (13)
PYRUBSTWO - rozwiązła hodowla ziemniaków połączona z pyrują (7)
PYRUET - obrót wokół własnej osi, wykonywany przez pyrę (18)
PYRUGIA - bliźniacze Poznaniowi miasto włoskie (10)
PYRUKA - nać ziemniaczana zastępująca naturalne włosy (8)
PYRULIK - dawny fryzjer wykonujący również zabiegi felczerskie i inne, jak upuszczanie krwi, opatrywanie ran, wyrywanie kartofli (7)
PYRUN - pyrd...ięcie z błyskawicą podczas burzy w Pyrlandii (3)
2. starożytne bóstwo pyrlandzkie z okresu BEZPYRAWIA (13)
PYRUS, Bolesław - dziewiętnastowieczny pisarz, twórca takich nowel jak: "Katapyrynka" i "Pyrzygoda Stasia", a także powieści: "Emancypyrantki", "Fapyraon" i "Pyracówka" (8)
PYRUSZKÓW - siedziba władz organizacji pyrzestępczej pod Warszawą (8)
PYRWANOW - Jerzy, pyrsona wyekspyrtowana z Wielkopolski do Bułgarii na funkcję pyrezydenta, obecnie występująca pod imieniem Georgi (7)
PYRWENIUSZ - człowiek, który wzbogacił się na handlu ziemniakami (8)
PYRWERSJA - 1. wynaturzony kartofel (7)
2. wyuzdanie, charakterystyczne dla literatury BULWArowej (3)
3. odmiana ziemniaków (13)
PYRWIOSNEK - wczesna odmiana ziemniaka (5)
PYRWSZA DAMA - żona prezydenta Pyrlandii (2)
PYRWSZEŃSTWO, PYRYMAT - hegemonia w Pyrlandii (3)
PYRY - wbrew nazwie dzielnica Warszawy, a nie Poznania (8)
PYRYDERMA - skórka ziemniaka (7)
PYRYFERIE - 1.dieta pozbawiona ziemniaków (8)
2.teren poza kartofliskiem (8)
3.wakacje spędzane na wykopkach na krańcach miasta (7)
PYRYFIKACJA - oczyszczenie i obmycie ziemniaka przed obraniem (7)
PYRYFRAZA - omówienie; wielowyrazowe określenie kartofla używane ze względów eufemizacyjnych dla złagodzenia wypowiedzi (7)
PYRYGENT - 1.pyrowadzi pyracę KOPYRNIKÓW (2)
2. kierujący w takt muzyki zbiorami ziemniaków podczas wykopyrków (7)
PYRYGEUM - najbliższy punkt orbity kartofla w Kosmosie (p. "Dzienniki gwiazdowe" S. Lema) (13)
PYRYKIWANIE - 1. ryk wydawany przez pyry (18)
2. metoda oszukiwania pyr (18)
PYRYKLES - pyrlandzki mąż stanu, twórca potęgi gospodarczej Pyrlandii (10)
PYRYLICA - alfabet używany niegdyś w Pyrlandii (2)
PYRYMAT - 1.pyrwszeństwo pyry w kopcu (8)
2.zwycięskie posunięcie w grze zwanej szachpyry (8)
3.stopień marynarski na pyrostatku (8)
PYRYMITYW - ograniczony osobnik, wygłaszający niestworzone rzeczy i mity na temat pyrologii (7)
PYRYMUS - 1.pyrwszy uczeń w szkole uczącej uprawy ziemniaka (8)
2. maszynka do podgrzewania potraw z pyr, w której paliwem jest SPYRYTUS (8)
3. przetarte ziemniaki (2)
PYRYMUS INTER PYRES - dosł. pyrwszy pośród pyrwszych, pot. bulwa nad bulwami (3)
PYRYNCYPAŁ - kierownik na wykopkach (5)
PYRYPATETYK - 1. zwolennik teorii Arystotelesa dotyczącej wzniosłości kartofla; 2. człowiek lubiący się przechadzać w czasie rozmowy pomiędzy plantacjami ziemniaków (13)
PYRYPETIE - skomplikowane przejścia i przygody członków poznańskiego klubu szaradzistów (7)
PYRYSIUDY - tańce kozackie wykonywane na kartoflisku (8)
PYRYSKOP - urządzenie pozwalające na obserwację pyrzybrzeżnych upraw ziemniaków z łodzi podwodnej (8)
PYRYSTA 1. człowiek dbający przesadnie o czystość poznańskiego warzywa (7)
2. dba przesadnie o poprawność pyrosłówek (10)
PYRYSTALTYKA - ruchy przewodu pokarmowego po porcji ziemniaków (13)
PYRYSZCZYCA - choroba pyr charakteryzująca się występowaniem WYPYRYSKÓW na pyrach (8)
PYRYSZNIC - urządzenie do płukania ziemniaków (8)
PYRYT - 1. siarczek skrobi (10)
2. pyrpyrowy minerał powstały w pyrmie z jednej z roślin (3)
PYRYTANIE - 1. sekta otaczająca czcią ziemniaki (13)
2. tytuł OPYRY (pyrapremiera w Pyryżu)(13)
3. sezonowa obniżka cen ziemniaków na wielkopolskich bazarach (13)
PYRYWATKA - pyrzyjęcie w mieszkaniu, na którym można poznać podpyroznańskiego hodowcę kartofli (7)
PYRYZM - 1. dziedzina wiedzy zajmująca się wszelkimi odmianami ziemniaków (7)
2. dziedzina wiedzy zajmująca się czystością rasy ziemniaków (13)
PYRYZMA - kupa kartofli (3)
PYRYWATA - uprawa ziemniaków tylko dla własnych korzyści (8)
PYRYŻ - 1. roślina wyhodowana przez zapylenie kartofla pyłkiem ryżu (7)
2. stolica kraju, który pyrodukuje szampana z pyr (8)
PYRZ - chwast utrudniający upyrawę pyr (8)
PYRZĄDEK - sposób sadzenia pyr (kalampyr wiązany) (8)
PYRZEBACZENIE - czujne, uważne pyrzyglądanie się wykopkom połączone z darowaniem win popełnianych podczas tychże (7)
PYRZEBIEGI - 1. wykopki na wyścigi (7)
2. konkurencja sportowa, w której pałeczkę sztafetową zastępują pyry (7)
PYRZEBITKI - 1. bójki, rękoczyny podczas wykopków (7)
2. bite kotlety ziemniaczane (7)
3. znaczne zyski, zarobki na spyrzedaży pyr (7)
PYRZEBOJE - długotrwałe, zacięte walki o optymalne wyniki zbiorów ziemniaka opiewane w szlagierach (7)
PYRZEBÓJ - szlagier opiewający pyry (8)
PYRZEBRANIE - ujmowanie ręką albo chwytanie narzędziem pyr w oryginalnym stroju, kostiumie (7)
PYRZECENY - niezbyt wygórowane wartości pieniężne za pyry dyktowane pyrzez rynek w okresie posezonowym (7)
PYRZECHLANIE - łapczywe picie, dużymi łykami wody ognistej spyrządzonej z pyr w zamian za odstąpienie dużej ilości pyr (7)
PYRZECHWYTY - pyrzejmowanie w sprytny sposób ziemniaków od innej grupy zbieraczy (7)
PYRZECIEKI - pyrzedostawanie się na zewnątrz chronionych deficytowych pyr drogą pokątną, w nielegalny sposób (7)
PYRZEDNÓWEK - koniec wiosny i brak pyr (8)
PYRZEGLĄDARKI - urządzenia optyczne do wyszukiwania ziemniaczanych plantacji (7)
PYRZEGŁODZENIE - nie danie komuś nic, a w szczególności pyr, do jedzenia przez dłuższy czas (7)
PYRZEGRODY - warownie wokół plantacji ziemniaczanych oddzielające je od niepyrzyjaciela (7)
PYRZEGRYZKI - zjadanie naprędce kęsków pyr w celu zaspokojenia pierwszego głodu (7)
PYRZEKRÓJ - pyrwsza gazeta w PyRL-u, która repyrodukowała zagraniczne PYRTRETY (8)
PYRZENICA - wizerunek pyry wyhaftowany na góralskich pyrtkach (8)
PYRZEPADEK MIENIA - kara konfiskaty pyr towarzysząca wyrokowi pozbawienia wolności dla OPYRYSZKA (8)
PYRZEPYRECZKA - ptaszek, który w dawnej piosence uciekł bosemu nieboraczkowi w pyry (8)(2)
PYRZEPYROSINY - podanie bulwy lub uścisk łęciny na zgodę (13)
PYRZERWA - 1.odległość między pyrządkami (8)
2.pauza między lekcjami nauki o pyrach (8)
PYRZESADA - 1.nieuzasadnione mniemanie pyr, że są najważniejsze w jadłospisie Pyrlandczyków (8)
2.przeniesienie pyr w inne miejsce w celu uzyskania większego plonu (8)
3.wyolbrzymianie cech własnych pyr podczas AUTOPYREZENTACJI (8)
PYRZY (wymowa: pyr-zy) - wielkopolskie kluski kartoflane (13)
PYRZYBÓJ - bitwa na ziemniaki (jak w Hiszpanii na pomidory) w trakcie uderzania fal o stromy byrzeg morski (7)
PYRZYBÓR - zwiększona ilość ziemniaków wyhodowana na karczowisku w dużym, gęstym, starym lesie na terytorium Pyrlandii (7)
PYRZYBYTEK - pomieszczenie pyrzeznaczone do wzniosłych celów takich jak składowanie pyr (7)
PYRZYCE - miejscowość znana z upyrawy pyr na najżyźniejszej nizinie pomorskiej (7)
PYRZYCHODZIEŃ - ktoś, kto właśnie pyrzyszedł z kartofliska (7)
PYRZYCHÓD - lekki, swobodny sposób chodzenia po kasę po udanych zbiorach kartofli (7)
PYRZYCISK - rzut ziemniaka na biurko urzędnika (7)
PYRZYCZYNEK - postępek mający na celu dostarczenie materiałów pomocniczych ułatwiających napisanie pyracy naukowej na temat pyrologii (7)
PYRZYDOMEK - bajkowa chatka z ziemniaka na pyrowej łodydze z nadaną jej charakterystyczną nazwą, np. chatka Pyry Jagi (7)
PYRZYDZIAŁ - jednostka organizacyjna w ministerstwie rolnictwa zajmująca się pyrzyznawaniem ziemniaczanego deputatu (7)
PYRZYGŁUP - dureń na wykopkach (7)
PYRZYKROCHMALIĆ - mocno przyłożyć ziemniakiem bogatym w skrobię (7)
PYRZYKURCZ - bolesne, nagłe drganie mięśni podczas pyrzedłużających się wykopków (7)
PYRZYLĄDEK - niewielki obszar lądu wysunięty w morze lub wysepka z ziemniaczaną monokulturą na terytorium Pyrlandii (7)
PYRZYLOT - transpyrt pyr drogą powietrzną (7)
PYRZYMIOT - ziemniaki pochodzące z jednego krzaka, odznaczające się zaletami (7)
PYRZYMIOTNIK- urządzenie do pyrzucania pyr na większą odległość (7)
PYRZYMROZEK - szron, szadź na liściach pyrowych krzaków (7)
PYRZYMUS - nie ma rady, najkrócej mówiąc, po prostu wykopki (7)
PYRZYNA - kartoflisko po przejściu tornada (10)
PYRZYPADEK - zdarzenie losowe z udziałem pyr (18)
PYRZYPIECEK - ława wokół pieca w wiejskiej chacie do siedzenia i spożywania gotowanych pyr (7)
PYRZYPŁYW - okresowy ruch mas ziemniaczanych z pola do miejsca składowania (7)
PYRZYPIEPYRZYĆ - synonim określenia pyrzykrochmalić (dodatkowe wyjaśnienia zbędne) (7)
PYRZYRODNIK - pasjonat natury specjalizujący się w badaniach nad pyrami (7)
PYRZYROSTEK - cząstka słowotwórcza występująca po rdzeniu, jak w wyrazach dewelopPYR, kidnaPYR, snajPYR, megapyr, wamPYR, taPYR (7)
PYRZYROST - różnica między ilością bulw zasadzonych i ilością zebranych z danego krzaka lub pola (7)
PYRZYSŁÓWEK - nieodmienna część mowy określająca cechę, czynność lub stan, np. pyry obrodziły "obficie", występują "masowo", wyglądają "smacznie", itp. (7)
PYRZYSMAK - 1. ulubiona, bardzo smaczna pyra, specjał (7)
2. apetyt, chęć, pyrzyjemność w jedzeniu pyr (7)
PYRZYSPIESZACZ - ziemniaczany akcelerator (7)
PYRZYSPIESZENIE - ulubione pyrosłówko agronoma dopingujące pyry do wzrostu (8)
PYRZYTAKIWACZ - zgadzający się na wszystko, co służy rozwojowi hodowli pyr (7)
PYRZYTYK - docinek w rodzaju: Ty pyro jedna! (7)
PYRZYWÓZ - specyficzny rodzaj importu, sprowadzanie ziemniaków z zagranicy furmanką (7)
PYRZYTULANKA - pyra pluszowa (8)

---R---
RACHUNEK PYRAWDOPODOBIEŃSTWA - sposób obliczania szansy na trafienie w pyrę z PYRABELLUM (8)
RAPYR - muzyk tworzący piosenki o ziemniakach (5)
REPYRACJA - 1.usuwanie zepsutych części ziemniaków i sprzedawanie ich w postaci frytek (8)
2.sadzenie kartofli na tym samym zagonie (z pominięciem płodozmianu) (9)
REPYREZENTACJA - narodowa drużyna wyselekcjonowana na Mistrzostwa Świata w Wykopkach (8)
REPYRODUKCJA - pyrzedruk PYRTRETU (8)
REPYRTAŻ - pasonujący opis uprawy ziemniaków (8)
REPYRTER - dziennikarz piszący repyrtaże z upraw ziemniaków (8)
REPYRTUAR - wykaz odmian ziemniaków do nabycia w Pyrlandii (7)
REPYRYMENDA - zwrócenie uwagi pyrom na ich niestosowne zachowanie (8)
RESPYRATOR - 1. rzecz związana z ziemniakami (z łac. res pyra) (9)
2. aparat stosowany w zatruciu ziemniaczanym (4)
ROBESPYRRE - niepyrzekupny pyrzywódca pyrewolucji pyrlandzkiej (2)
ROZPYREK - ważna część pyrtek, sięga doń pan i pani (10)
ROZPYRLACZ - buteleczka z urządzeniem do rozpylania pyrfum (8)

---S---
SAPYR - 1. żołnierz wyszukujący sapyrką ziemniaki pozostawione w gruncie. (9)
2. lubieżny bożek leśny który lubił podbierać pasterzom ziemniaki z ogniska (2)
SAPYRA - żartobliwy wiersz o ziemniaku (2)
SAPYRKA - łopatka do kopania ziemniaków (3)
SAPYRYK - twórca wykpiwający pyry (8)
SEPYRATKA - osobny pokoik z ziemniakami (2)
SEPYRATYSTA - dąży do odzielenia Pyrlandii od reszty kraju (10)
SEX-PYRTY - pyrza orgietka (18)
SHAPYRO - Helen; rozśpiewana Pyrlandka (17)
SINGAPYR - najważniejszy odbiorca pyrlandzkich kartofli (10)
SIURPYRYZA - ziemniak z niespodzianką (8)
SKARŻYPYRTA - pyra donosicielka (8)
SKĄPYRADŁO - żałuje innym zaspokojenia apetytu na psianki (7)
SNAJPYR - strzelec doskonały z pyrabellum (3)
SOPYRAN - cienki śpiew spowodowany brakiem pyr na PYRZEDNÓWKU (8)
SPYRALA - krzywa opisująca kształt ziemniaka (9)
SPYRAWDZIAN - doświadczalny test PYRZYDATNOŚCI sadzeniaków (3)
SPYRKA - reg. pyrl. słonina do okraszania pyr (8)
SPYROPIAN - tworzywo z kulek ziemniaczanych służące za posłanie KONSPYRATOROM (8)
SPYRT - uprawa ziemniaków wyłącznie dla zdrowia (13)
SPYRTA PYRAGA - klub piłkarski ZAPYRZYJAŹNIONY z "Lechem" (5)
SPYRTAKIADA - duża impreza sportowa w Pyrlandii (10)
SPYRTAKUS - inspyrator i bojownik o wolność Pyrlandii (10)
SPYRTOWIEC - reprezentuje Pyrlandię na igrzyskach OLIMPYRSKICH (5)
SPYRYSKIWACZ - urządzenie umożliwiające umycie pyrzedniej szyby w samochodzie płynem wypyrodukowanym z ziemniaków (8)
SPYRYT - cwaniactwo pyrlandzkie (10)
SPYRYTUS - najpopularniejsza potrawa z ziemniaków (9)
STĘPYREK - tłuczek do ziemniaków (10)
STOPYR - 1.obrońca (tzw. wymiatacz) "Lecha", "Warty" lub "Olimpii" (10)
2.chronometr pozwalający na dokładne określenie czasu gotowania ziemniaków (8)
STOPYRA - Yannick, były reprezentacyjny piłkarz francuski, który piłkarskiego abecadła uczył się w Kolejorzu. (9)
STOPYRAN - lek stosowany po przejedzeniu ziemniakami (12)
SUPYR ZABAWA - wymyślanie pyrosłówek (8)
SUPYRATA - nadwyżka ziemniaków w sklepie (5)
SUPYREGO - nadjaźń pyry (8)
SUPYREKSPRES - 1. ekspres kursujący w czasie wykopków (8)
2.dziennik informujący natychmiastowo o pasjonujących wydarzeniach w Pyrlandii (8)
SUPYRLATYW - zachwyt nad pyrą, wyrażony w słowach (8)
SUPYRMEN - Wielkopolanin, który na turnieju szaradziarskim rozwiązuje wszystkie zadania przed czasem (9)
SUPYRSAM - pyrwszy samoobsługowy sklep w PyRL-u, spyrzedający ziemniaki - już zlikwidowany (8)
SZEKSPYR - autor dzieł o ziemniakach (m.in. "Król PYR", "PYRYKLES, książę PYRU") (5)
SZKOŁA PYRZETRWANIA - obóz, na którym pyry uczą się jak nie dać się zjeść (8)
SZPYRACZ - 1.reflektor do oświetlania pól kartoflanych (9)
2.poszukiwacz pyrosłówek (8)
SZPYRAG - warzywo uprawiane w Pyrlandii, wykształcające kłącze [zw. karp(yr)ą], otrzymane ze skrzyżowania szparagów z ziemniakami (10)(8)
SZPYRGAŁ - świstek, papyr zapisany danymi dotyczącymi pyrosfery (7)
SZPYRGAŁY - 1.stare wydawnictwa poświęcone uprawie pyr (8)
2.oczy SZPYRACZA z określenia nr 2 (8)
SZPYRKA - ogląda się za nią Pyrlandczyk (jak rzekł aforysta: Czy księżniczka, czy kuchyrka, byle tylko była...) (10)
SZYPYR - 1. dowodzi pyrostatkiem (10)
2. dowódca klipyra (3)

---T---
TAMPYRE - fińskie miasto, w którym osadnicy z Szamotuł produkują nokie (9)
TAPYR - 1. płn. amerykański krewniak słonia, żywiący się łęcinami (3)
2.rodzaj damskiej fryzury z lat sześćdziesiątych ub. wieku wykonanej z potarganych włosów utrwalonych krochmalem - ulubiona fryzura Helen Shapyro (8)
TEMPYRA - farba do malowania ziemniaków na Wielkanoc (8)
TEMPYRAMENT - zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości pyry (18)
TEMPYRATURA - gorączka ziemniaczana (8)
TEMPYRÓWKA - narzędzie do obierania ziemniaków (5)
TRANSPYRENT - szmata z napisem: Cukier krzepi, ziemniak lepiej! (10)
TRANSPYRT - przewóz ziemniaków (10)
TRAPYR - myśliwy tropiący ziemniaki z powodu ich cennej skóry (8)
TRAPYRKI - obuwie na wykopki (noszone do pyrtek) (10)
TRYPYR - uleczalna, dzięki pyrolowi, choroba trapyrów (3)
TRZEPYRKA - wibro-tarełko do ziemniaków (10)

---U---
UPAPYRANY - zabrudzony, powalany, zanieczyszczony po wykopkach pyromaniak (7)
UPYRAWA - hodowla określonych gatunków roślin (3)
UPYRCIUCH - nieustępliwy, który i tak nie słucha innych, nawet mądrzejszych od siebie, pyroznawców (7)
UPYRDLIWY - natrętny, natarczywy, drobiazgowy i dociekliwy pyroznawca (7)

---W---
WAMPYR - gatunek nietopyrza (ssacus cartoffli L.), groźny szkodnik upraw, żywiący się skrobią i sokiem wysysanym z naci ziemniaczanych (2)(3)
WESPYR - odrażający typ z francuskiego filmu "Galia" w reż.Georgesa Lautnera (8)
WEZPYR - 1. władca absolutny w kalifacie Pyrlandii (8)
2. płyn do czyszczenia dywanów poplamionych pyrami (8)
WSPYRCIE - pomoc materialna, deputat ziemniaków (13)
WYKOPYRTNĄĆ SIĘ - przewrócić się na skórce od ziemniaka (7)
WYPYRAWA - wyjazd na wykopki (10)
WYPYRYSK - ropniaczek, krosteczka, co wylazł wskutek nadmiaru skrobi w organizmie (10)

---Z---
ZAPYRA - reguluje przepływ ziemniaków (najbardziej znana zapyra jest w Solinie) (17)
ZAPYRAWA - mieszanina pyr z wodą do łączenia elementów np. pyr w jedną całość (18)
ZAPYRCIE - obstrukcja wskutek obżarstwa niedogotowanymi kartoflami. (10)
ZAPYROŻEC - marka samochodu popularnego niegdyś w Pyrlandii (5)
ZAPYRZANIEC - odstępca od pyrzej wiary (18)
ZJAWISKA PYRANORMALNE - niezwykłe i niewytłumaczalne widoki i pyrocesy zachodzące nad kartofliskami (8)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Wyślij pyrosłówko!

Autorzy pyrosłówek:
 1. Małgorzata Wołc
 2. Norbert Stawik
 3. Bogdan Tropak
 4. Anna Staniszewska
 5. Rafał Tałaj
 6. Krzysztof Doerffer
 7. Adam Ząbek
 8. Joanna Czarzyńska "Pyrodystka"
 9. Stanisław Osyda
 10. Leszek Posyniak
 11. Andrzej Stawik
 12. Marek Kawałek
 13. Henryk Kowalczyk
 14. Roman Kwaśniewski
 15. Patrycja Stawik
 16. Sławomira Kręglewska
 17. Jerzy Straszak
 18. A.G.
 19. Wojciech Grzanka
 20. zcool
 21. Zbysław Michalak
 
 
wykonanie: stawik.com